Zavarivač | Varenje nije samo hobi

by | 31.03.2023

zavarivač

“Vještina se ne zaboravlja. Vještina se trenira”

Zavarivač | Zavarivači su stručnjaci koji se bave spajanjem različitih dijelova metala ili legura pomoću različitih postupaka zavarivanja. Njihov posao je da stvore trajne i čvrste spojeve koji se mogu koristiti u različitim industrijama, poput građevine, proizvodnje automobila, brodogradnje i slično.

Zavarivači koriste različite vrste zavarivanja, uključujući MIG/MAG, TIG, elektrolučno i plinsko zavarivanje. Ovi postupci koriste toplinu i pritisak kako bi se spojili dijelovi metala i stvorili čvrst spoj. Zavarivači također mogu koristiti posebne alate, poput plazma rezača i drugih tehnika, za rezanje i oblikovanje metalnih dijelova prije zavarivanja.

Uz to, zavarivač također mora bit vješt u čitanju tehničkih crteža i planova kako bi mogao precizno izvršiti zavarivanje na željenim mjestima. Oni također moraju pažljivo pratiti sigurnosne protokole i koristiti osobnu zaštitnu opremu, jer zavarivanje može biti opasno ako se ne izvodi ispravno.

Postoje mnoge vrste zavarivača, ovisno o načinu zavarivanja koji se koristi i materijalu koji se spaja. Neke od najčešćih vrsta zavarivača uključuju sljedeće:

Elektrolučno zavarivanje (engl. Shielded Metal Arc Welding – SMAW) – koristi se električni luk kako bi se stvorila toplina za spajanje metala. Ovo je najčešći postupak zavarivanja i koristi se za spajanje čelika, nehrđajućeg čelika, aluminija i drugih materijala.
zavarivač | posao, a ne samo hobi
Plinsko zavarivanje (engl. Gas Tungsten Arc Welding – GTAW ili Tungsten Inert Gas – TIG) – koristi se plin za zaštitu zavarenog područja od zraka. Ova metoda je pogodna za precizne spojeve, poput spojeva u medicinskim ili kemijskim uređajima, jer stvara manje štetnih plinova.

MIG/MAG zavarivanje – koristi se struja za stvaranje topline i zavarivanje metala, dok se plin koristi za zaštitu zavarivanog područja od zraka. Ova metoda se često koristi u proizvodnji automobila i drugih velikih proizvodnih procesa.

Plazma zavarivanje – koristi se visokoenergetski plazma za stvaranje topline potrebne za zavarivanje metala. Ova metoda se često koristi za spajanje tankih limova metala, ali je također prikladna za zavarivanje debljih materijala.

Elektronsko zavarivanje (engl. Electron Beam Welding – EBW) – koristi se usmjereni snop elektrona za stvaranje topline potrebne za zavarivanje metala. Ova metoda se često koristi u proizvodnji aviona i drugih složenih industrijskih proizvoda.

Postoje i druge vrste zavarivanja, kao što su lasersko zavarivanje, ultrazvučno zavarivanje i magnetsko zavarivanje, ovisno o specifičnim potrebama i zahtjevima aplikacije.

Želiš postati zavarivač?

Za sva pitanja, kontaktirajte nas

Naše programe osposobljavanja možete pronaći ovdje

Zadnje vijesti