Zavarivač | Varenje nije samo hobi

Zavarivač | Varenje nije samo hobi

Zavarivač | Zavarivači su stručnjaci koji se bave spajanjem različitih dijelova metala ili legura pomoću različitih postupaka zavarivanja. Njihov posao je da stvore trajne i čvrste spojeve koji se mogu koristiti u različitim industrijama, poput građevine, proizvodnje...