Građevinski strojevi – valjak

Građevinski strojevi – valjak

Građevinski valjak je vrsta valjka koja se koristi u građevinskoj industriji za kompakciju tla, asfalta, betona i drugih materijala koji se koriste u izgradnji cesta, mostova, zgrada i drugih građevina. građevinski valjak je obično veliki i teški stroj s dva do tri...