Maslinar | Posao ili zanimacija?

Maslinar | Posao ili zanimacija?

Maslinar je osoba koja se bavi uzgojem maslina i proizvodnjom maslinovog ulja. Uzgoj maslina i proizvodnja maslinovog ulja su tradicionalne djelatnosti u mediteranskim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj. Poslovi maslinara uključuju pripremu zemljišta, sadnju i uzgoj...